1. Εισαγωγή


Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής χρήστες) από τον διαδικτυακό τόπο www.ELBIS.gr

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη χρήση που θα κάνει η εταιρεία (ELBIS) σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την Πολιτική αναφέρεται σε πληροφορίες όπως για παράδειγμα το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό σας στοιχείο.

Στην ELBIS αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς, καθώς και να σας ενημερώνουμε σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Για το λόγο αυτό επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές τηρώντας αυστηρά όλες τις απαιτήσεις που προβλέπουνοιδιατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και προσφάτως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Επιπλέον μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται από την ELBIS, με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

2. Είδος και τρόπος συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, θέτετε αυτοβούλως στη διάθεση της ELBIS, όταν συμπληρώνετε την σχετική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για αγορές, τα προϊόντα/υπηρεσίες που έχετε δει/ψάξει και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε, ώστε να μην λαμβάνετε cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

3. Χρήση των δεδομένων

Στην ELBIS έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή, όπως και αν καταστεί αναγκαίο, δεσμεύεστε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Σε περίπτωση που κάποια στιγμή μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, θα ευθύνεστε εσείς για την πρότερη ενημέρωσή τους, αλλά και για την πρότερη συναίνεσή τους για να μας παράσχετε τα δεδομένα αυτά, και για το ότι θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Στην ELBIS χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας:

Για να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας: Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση για προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας μας και συγκεκριμένα για να μπορούμε να απαντάμε και να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση που υποβάλετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω live chat, με σκοπό να δώσουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας ζητήσετε.

4. Πρόσβαση, επεξεργασία και διαγραφή των δεδομένων σας


Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από την ELBIS καθώς και το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την ELBIS, μπορείτε επίσης να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλειπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια το δικαίωμα να ζητήσετε από την ELBIS τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679), καθώς και τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές της Ελλάδος.

Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μπορείτε να μας το αποστείλετε με email στη διεύθυνση: info@ELBIS.com


5. Διάθεση σε τρίτους

Η ELBIS είναι η νομικά υπεύθυνη εταιρεία για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση και διαγραφή των δεδομένων σας, όταν χρειάζεται. Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με το γενικό κανόνα, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας δεν εκχορούνται σε τρίτο φορέα.


6. Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Στην ELBIS θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που θα μας δώσετε, με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.


7. Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικές Πληροφορίες χρηστών κάτω των 18. Αν ένας ανήλικος έχει μοιραστεί μαζί μας Προσωπικές Πληροφορίες, παρακαλούνται οι γονείς ή ο κηδεμόνες του να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να διαγράψουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.


8. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις προστατεύσουμε. Έτσι, μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τις λειτουργίες που τους επιτρέπει η επιχείρηση. Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε. Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει διάφορα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων, τοίχος προστασίας κ.ά, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.


9. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στους υπεύθυνους υπαλλήλους της ELBIS και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την ELBIS, από άλλον χρήστη ή από τρίτο. Η ELBIS δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Τηλ. επικοινωνίας: 231 60 200 47

e-mail: info@ELBIS.gr


10. Άλλες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε και δημοσιεύθηκε από την ELBIS στις 21/07/2020. Kατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται με την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.