Εμπορικό Πρόγραμμα

Ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Category:

Περιγραφή

sales-plus
 • Μία Εμπορική Εφαρμογή προσιτή σε κάθε επιχείρηση , λόγω χαμηλού κόστους απόκτησης και ετήσιας συντήρησης.
 • Εφαρμογή φιλική σε κάθε χρήστη ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσεων Η/Υ.
 • Σχεδιασμένο έτσι ώστε ο χρήστης με ελάχιστες κινήσεις να επεξεργάζεται όλες τις λειτουργίες του προγράμματος στο λιγότερο δυνατό χρόνο.
 • Τεχνολογία αιχμής. Η ανάπτυξή του έγινε με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού, προσφέροντας ευελιξία και εφαρμογή στις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.
 • Το πλήρως στελεχωμένο τμήμα ανάπτυξης λογισμικού της εταιρείας εγγυάται την άψογη υποστήριξη της επιχείρησης σε σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις.
 • Διαχείριση πελατών-προμηθευτών, ειδών-υπηρεσιών, αποθήκης-πωλήσεων-αγορών,εισπράξεων-πληρωμών-αξιογράφων
 • Μεταφορά εγγραφών πωλήσεων-αγορών- χρηματοοικονομικών σε πλήθος λογιστικών εφαρμογών μειώνοντας τον χρόνο επεξεργασίας των λογιστών και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος στην καταχώρηση των στοιχείων.
 • Εξαγωγή αρχείων Μηνιαίων Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών έτοιμων για αποστολή στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με πλήθος φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση λιανικών αποδείξεων .
 • Πλήρη στοιχεία Πελατών και Προμηθευτών.
 • Ομαδοποίηση Πελατών, Προμηθευτών Ειδών.
 • Χρεώσεις, Πιστώσεις και Υπόλοιπα Πελατών και Προμηθευτών.
 • Διαχείριση Συνδρομών – Συμβάσεων – Συμβολαίων Πελατών. Αναζήτηση Συμβάσεων που λήγουν.
 • Ιστορικό Πελάτη, Προμηθευτή.
 • Συνημμένα Αρχεία σε κάθε Πελάτη και προβολή τους μέσα από την Εφαρμογή. (έγγραφα, φωτογραφίες κτλ.).
 • Προβολές – Εκτυπώσεις – Εξαγωγή σε Excel των δεδομένων.
 • Εκτύπωση Απόδειξης – Τιμολογίου – Είσπραξης – Πληρωμής.
 • Εισαγωγή Δεδομένων υπάρχοντος Πελατολογίου από προηγούμενη εφαρμογή.
 • Αποστολή e-mail και SMS σε Πελάτη και Προμηθευτές μέσα από την εφαρμογή.
 • Αρχεία καταγραφής των κινήσεων του κάθε χρήστη (Log File).
 • Δυνατότητα Απομακρυσμένης Πρόσβασης στην Εφαρμογή. (πχ. από laptop εκτός γραφείου).
 • Δυνατότητα Δικτυακής Εγκατάστασης για ταυτόχρονη Σύνδεση πολλών Χρηστών.