Sen-Humi+

Αισθητήριο υγρασίας

Περιγραφή

senhumi

Sen-Humi+

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Εύρος μέτρησης (Θ): -40˚C έως +125˚C
Εύρος μέτρησης (Y): 0% – 100%
Μέγιστο σφάλμα μέτρησης (Θ): ±0,3˚C (από 10˚C έως +60˚C)
Μέγιστο σφάλμα μέτρησης (Y): ±3% (από +20˚C έως +80˚C)
Ακρίβεια μέτρησης (Θ): 0,01˚C
Ακρίβεια μέτρησης (Υ): 0,04%