Για όλους εμάς Διοίκηση, Στελέχη και Εργαζομένους στην Ελληνική Βιομηχανία Ηλεκτρονικών συστημάτων «ΕΛΒΗΣ» η Πολιτική Ποιότητας μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη των στόχων μας.

Είναι μία σταθερή αξία και αποτελεί το πιο ουσιαστικό μέσο για την εκπλήρωση του οράματός μας yla world class manufacturing & competence.

Η «ΕΛΒΗΣ» δεσμεύεται για :

  • Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
  • Τη συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
  • Τον σεβασμό προς τον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συνδυασμό, με την μέγιστη αποδοτικότητα για την εταιρεία

Τη διαρκή βελτίωση με ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των λειτουργιών και των προϊόντων της

Τα ανωτέρω θα τα επιτύχουμε:

  • Εφαρμόζοντας lean system methods
  • Καθορίζοντας στόχους και παρακολουθώντας τις κρίσιμες παραμέτρους των διεργασιών συστηματικά και μεθοδικά

“Διασφαλίζοντας την ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών μας με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος IQMS που σε αυτό εντάσσεται και το ISO 9001, στο οποίο πιστοποιούμαστε

  • Διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους και μέσα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας
  • Εκπαιδεύοντας και συνεχώς εξελίσσοντας το προσωπικό μας με διαρκή παρότρυνση για διαρκή βελτίωση και προς τους προμηθευτές και συνεργάτες μας
  • Παρακολουθώντας τα μηνύματα της αγοράς, ώστε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προϊόντων μας να συναντούν πάντα τις ανάγκες της με βάση τις αρχές του Iean management

 

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Γενικός Διευθυντής