ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Εταιρεία «ΕΛΒΗΣ» :
πιστεύει ότι η Ασφάλεια και Υγεία κατά την εργασία του προσωπικού της αποτελεί μια αξία αναπόσπαστη με την γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης
δεσμεύεται στην επίτευξη συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας οι οποίες θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τα όρια που θέτει η νομοθεσία
δεσμεύεται στην προληπτική προσέγγιση των ατυχημάτων, κα και στην επιδείνωση της Υγείας των εργαζομένων
υιοθετεί προληπτική προσέγγιση σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της διασφαλίζοντας ότι όλοι οι συνεργάτες της έχουν αντιληφθεί τους ρόλους και τις υπευθυνότητες καθώς έχουν εκπαιδευτεί σε αυτές
ταυτοποιεί συνεχώς τους κινδύνους κατά την εργασία μέσω των safety walks και αναπτύσσει σχέδια δράσης για να τους μειώσει
εφαρμόζει το σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001
επικοινωνεί εσωτερικά αλλά και σε προμηθευτές και συνεργάτες της τις δράσεις της για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων κατά την εργασία, επιζητώντας τη συμμετοχή τους σε όποιες βελτιώσεις
• διαρκώς βελτιώνει τις πρακτικές αλλά και το Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας που είναι μέρος της εταιρικής της ταυτότητας

Παναγιώτης Χριστοδούλου
INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS
Γενικός Διευθυντής