Ποιο καταγραφικό θερμοκρασίας είναι κατάλληλο για την δική μου επιχείρησή;

Αν πρόκειται για εταιρία διανομής τροφίμων και ειδών που χρειάζονται ψύξη, το κατάλληλο καταγραφικό είναι το Cryo Truck που έχει σχεδιαστεί ειδικά για φορτηγά ψυγεία ώστε να καταγράφονται οι θερμοκρασίες του θαλάμου τους σε όλη τη διάρκεια της κίνησης τους.
Αν πρόκειται για εταιρία που αποθηκεύει τρόφιμα και είδη που χρειάζονται ψύξη σε μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους το κατάλληλο καταγραφικό είναι το Cryo 5.
Συχνά οι επιχειρήσεις του κλάδου χρειάζονται και τα δυο προϊόντα.

Πρέπει να έχω υπολογιστή ή όχι;

Στο Cryo 5 είναι απαραίτητη η σύνδεση του καταγραφικού με τον υπολογιστή για την ανάκτηση των δεδομένων και των ειδικών ρυθμίσεων της συσκευής. Φυσικά αν κάποιος το συνδέσει με το ρεύμα χωρίς πρώτα να το ρυθμίσει, η συσκευή λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ενώ όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται κανονικά στη μνήμη.Η ανάγνωση των καταγραφών (δεδομένων) μπορεί να γίνει είτε μέσω της εκτύπωσης σε θερμικό ρολό μέσω του εκτυπωτή που διαθέτει η συσκευή, είτε μέσω του λογισμικού όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται στον υπολογιστή και μπορούν να εκτυπωθούν.Σχετικά με Cryo Truck, οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω του υπολογιστή εκτός από κάποιες ελάχιστες που μπορούν να γίνουν και από την συσκευή.

Ποια είναι τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των μετρήσεων;

Μετρήσεις γίνονται ανά 5 δευτερόλεπτα, η αποθήκευσή τους όμως ορίζεται από τον χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες του.
Οι συσκευές έχουν την δυνατότητα ρύθμισης της αρχειοθέτησης ανά 1 έως 1500 δευτερόλεπτα (25 λεπτά) και ακολουθούν τις οδηγίες που ορίζει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12830.

Το καταγραφικό θερμοκρασίας επηρεάζεται από την θερμοκρασία του χώρου;

Όχι δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του χώρου.
Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας γίνονται σύμφωνα με το σημείο τοποθέτησης των αισθητηρίων και το καταγραφικό μπορεί να βρίσκεται μέχρι και 30 μέτρα μακριά από τα αισθητήρια χωρίς να επηρεάζεται από την θερμοκρασία του σημείου που βρίσκεται.

Πόσα αισθητήρια θα μπορούσαν να συνδεθούν;

Στο Cryo 5 μπορούν να συνδεθούν μέχρι 5 αισθητήρια τα οποία μπορούν να είναι είτε θερμοκρασίας είτε υγρασίας είτε με οποιοδήποτε συνδυασμό.
Στο Cryo Truck μπορούν να συνδεθούν μέχρι 4 αισθητήρια θερμοκρασίας και μέχρι 4 μαγνητικές επαφές που ελέγχουν το άνοιγμα της πόρτας.

Υπάρχει κάποιο σχέδιο συνδεσμολογίας για την εγκατάσταση των αισθητηρίων;

Υπάρχει σχέδιο συνδεσμολογίας στο εγχειρίδιο λειτουργίας-εγκατάστασης της συσκευής στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης των αισθητηρίων.

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της θερμοκρασίας επί τόπου σε πραγματικό χρόνο;

Υπάρχουν δύο τρόποι άμεσης παρακολούθησης της θερμοκρασίας:
Μέσω του λογισμικού προγράμματος «Αναλυτής» του Cryo 5 που προγραμματίζει την εμφάνιση των δεδομένων στην οθόνη του υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο.
Με εξωτερική επιπρόσθετη οθόνη (Display) η οποία εμφανίζει τις μετρήσεις στο σημείο εγκατάστασης του καταγραφικού.
Τα παραπάνω ισχύουν και για το Cryo Truck.

Πώς συνδέεται το καταγραφικό θερμοκρασίας με τον υπολογιστή;

Στο Cryo 5 υπάρχουν 3 τρόποι σύνδεσης:
Μέσω USB καλωδίου από την συσκευή σε μια θύρα του υπολογιστή. Μέγιστος μήκος καλωδίου 5 μέτρα.
Μέσω της ενσύρματης συσκευής (Hermes) η οποία στην είσοδό της συνδέεται με το καταγραφικό με επικοινωνία RS485 και από την έξοδο USB που διαθέτει συνδέεται με καλώδιο σε μια θύρα του υπολογιστή. Μέγιστο μήκος καλωδίου 1000 μέτρα.
Μέσω της ασύρματης συσκευής (Hermes wireless) η οποία συνδέεται με ασύρματη επικοινωνία RF με το ασύρματο καταγραφικό (Cryo 5 Wireless) το οποίο συνδέεται μέσω καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή από την έξοδο USB που διαθέτει. Η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του καταγραφικού και της συσκευής ασύρματης μετάδοσης πραγματοποιείται αδιάκοπα και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κάποιων εμποδίων μεταξύ τους, για απόσταση έως 200 μέτρα.
Υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών για απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων μετά από ειδική παραγγελία

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται έχει σχεδιαστεί ειδικά για το καταγραφικό ή όχι;

Ναι είναι ειδικά σχεδιασμένο από την ELBIS για τα δυο καταγραφικά της Cryo 5 και Cryo Truck.

Υπάρχει δυνατότητα προκαθορισμού των ορίων συναγερμού;

Ναι υπάρχει και μπορεί να γίνει από τις ρυθμίσεις της συσκευής μέσω του λογισμικού της.

Μπορώ να συνδέσω το καταγραφικό Cryo 5 με κινητό τηλέφωνο;

Ναι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο αν η το Cryo 5 συνδεθεί με μια επιπλέον συσκευή την CrCryo io Messenger η οποία στέλνει μήνυμα στον χρήστη σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία στο καταγραφικό Cryo 5.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να στείλει αυτός μήνυμα από το κινητό του στη συσκευή Cryo Messenger και να αποκτήσει πρόσβαση στις καταγραφές θερμοκρασίας που πραγματοποιούν τα αισθητήρια στα σημεία μετρήσεων την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Από το καταγραφικό του φορτηγού ψυγείου, πως μεταδίδονται τα δεδομένα στην διοίκηση της εταιρίας;

Τα δεδομένα μεταφέρονται στο χρήστη με δύο τρόπους και ανάλογα με το καταγραφικό που έχει αγοράσει.
Στο καταγραφικό Cryo Truck J η μεταφορά πραγματοποιείται ενσύρματα μέσω καλωδίου που διαθέτει μια επαφή TTL από την μία πλευρά και μία επαφή σε USB από την άλλη πλευρά του.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταφέρει τα δεδομένα των μετρήσεων σε φορητό υπολογιστή (lap top) μέσω του καλωδίου από την πλευρά της USB επαφής του.
Στο καταγραφικό Cryo Truck RF η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω μιας επιπρόσθετης ασύρματης συσκευής της Hermes wireless η οποία στην είσοδό της διαθέτει ασύρματο δέκτη ο οποίος συνδέεται ασύρματα με το ασύρματο καταγραφικό Cryo Truck RF (με επικοινωνία RF) και στην USB έξοδο της μέσω καλωδίου συνδέεται σε μια θύρα ενός φορητού υπολογιστή (lap top).
Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης και ασύρματης λήψης δεδομένων όταν το φορτηγό μπει μέσα στο χώρο στάθμευσης στην εταιρία, μετά από ειδική παραγγελία.

Για την συσκευή του φορτηγού υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των μετρήσεων;

Η απόκτηση των δεδομένων μπορεί να γίνει είτε μέσω του εκτυπωτή θερμικού χαρτιού που διαθέτει η συσκευή, είτε μέσω του λογισμικού που τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε υπολογιστή και να εκτυπωθούν.

Πόση διάρκεια αυτονομίας σε ώρες διαθέτει το καταγραφικό θερμοκρασίας του φορτηγού;

Η αυτονομία του καταγραφικού εξαρτάται από την σύνδεση του. Αν τροφοδοτηθεί απ’ ευθείας από την μπαταρία του φορτηγού, λειτουργεί συνέχεια ενώ αν συνδεθεί στην γενική τροφοδοσία του φορτηγού υπάρχει αυτονομία όσο ο γενικός διακόπτης τροφοδοσίας είναι ανοιχτός, δηλαδή μέχρι να σβήσει η μηχανή του φορτηγού.

Πώς μπορώ να πάρω εκτύπωση από τις καταγραφές των θερμοκρασιών στο φορτηγό;

Μέσω του εκτυπωτή που διαθέτει το καταγραφικό, σε θερμικό χαρτί ή μέσω του λογισμικού προγράμματος, σε ηλεκτρονική μορφή (excel, pdf) τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή και είναι διαθέσιμα για να εκτυπωθούν.