Μετατροπείς

Περιγραφή

Μετατροπείς

CoNV-TTLtoRS422
CoNV-TTLtoRS422Ver
CoNV-TTLtoRS485
CoNV-TTLtoRS485MCU
CoNV-TTLtoRS485+
CoNV-USBto2WireCL
CoNV-USBto4WireCL
CoNV-USBto4WireCL+
CoNV-USBtoRS422
CoNV-USBtoRS422+
CoNV-USBtoRS485