Καταγραφικό θερμοκρασίας

σε οχήματα Cryo-Truck

Μια σειρά από λειτουργίες

Συσκευή μέτρησης της θερμοκρασίας καθώς και του ανοίγματος της πόρτας των ψυκτικών θαλάμων φορτηγών οχημάτων μέσω μαγνητικής επαφής. Η προσπέλαση της μνήμης από τον χρήστη επιτρέπει μόνο την ανάγνωση των τιμών αυτών, αποτρέποντας την πιθανότητα αλλοίωσής τους. Διαθέτει θερμικό εκτυπωτή για την εκτύπωση των τιμών με τη μορφή γραφήματος ή αριθμών, χωρίς να χρειάζεται η σύνδεση με τον υπολογιστή. Τα αισθητήρια εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής με την αντίστοιχη ένδειξη αν είναι συνδεδεμένα ή μη εμφανίζοντας ένδειξη αν δεν είναι. Η περίπτωση βλάβης των αισθητηρίων ή υπέρβασης των ορίων που έχει ορίσει ο χρήστης αναγνωρίζεται με ηχητική ειδοποίηση. Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, δύο αισθητήρια θερμοκρασίας και μία μαγνητική επαφή για έλεγχο πόρτας.

null

Ενσωματωμένος Εκτυπωτής

null

Μαγνητική Επαφή

null

Ηχητική ειδοποίηση

null

Ασφαλής Καταγραφή

Cryo Truck - Καταγραφικό θερμοκρασίας σε οχήματα
 • Δυνατότητα τοποθέτησης οχτώ (8) αισθητηρίων εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θέσεις είναι για αισθητήρια θερμοκρασίας και οι άλλες τέσσερις (4) για μαγνητική επαφή ελέγχου πόρτας.

 • Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην μνήμη μόνο για την ανάγνωση των δεδομένων, αποτρέποντας την πιθανότητα αλλοίωσής τους.

 • Δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής με τον υπολογιστή μέσω ασύρματης μονάδας (RF).

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής (Cryo-SMS) στο κτίριο για ειδοποίηση μέσω SMS σε περίπτωση σφάλματος ή συναγερμού και ενώ τα αυτοκίνητα βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης (δεν χρειάζεται να υπάρχει υπολογιστής μόνιμα αναμμένος).

 • Εμφάνιση των δεδομένων σε οθόνη LCD.

 • Ο εκτυπωτής της συσκευής λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς απαίτηση εξωτερικής τροφοδοσίας και κατόπιν εντολής του χρήστη. Η εκτύπωση μπορεί να είναι αλφαριθμητική ή γράφημα, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

 • Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείου excel ή pdf

 • Τάση τροφοδοσίας: 10V – 36V DC

 • Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 7W

 • Διαστάσεις: 188mm x 153mm x 52mm

 • Συχνότητα Καταγραφής: Από 5 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά

 • Ιστορικό καταγραφών: 270.000 καταγραφές

 • Ανάκτηση δεδομένων: RF (μέγιστη εμβέλεια 200m)

 • Θερμοκρασία λειτουργίας συσκευής: 0 oC έως 50 oC

 • Εύρος μέτρησης: -50 oC έως +120 oC

 • Μέγιστο σφάλμα μέτρησης: ±0,5 oC

 • Ακρίβεια μέτρησης: 0,0625 oC

 • Πιστοποίηση: ΕΝ-12830, Τ-Β-1, RoHS, CE

Αισθητήριο Θερμοκρασίας (SeN-Temp)Αισθητήριο Θερμοκρασίας (SeN-Temp)

Αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης: -55 ˚C έως +125 ˚C
Μέγιστο σφάλμα μέτρησης: ±0,5 ˚C
Ακρίβεια μέτρησης: 0,0625 ˚C

 

Αισθητήριο Υγρασίας (SeN-Hum1Wire)Αισθητήριο Υγρασίας (SeNHum1Wire)

Αισθητήριο μέτρησης υγρασίας
Εύρος μέτρησης: 0% έως 100%
Μέγιστο σφάλμα μέτρησης: ±3,5%
Ακρίβεια μέτρησης: 0,04%